O nas

Nasze założenia

Przejdź do strony: O nas
Przejdź do strony: Naszym celem jest

Nasze założenia

  • Pacjent i lekarz są partnerami w procesie zdrowienia.
  • Właściwe użycie zarówno konwencjonalnych jak i alternatywnych metod leczenia, prowadzi do wrodzonych możliwości samoleczenia organizmu.
  • Interwencje, które są naturalne i mało inwazyjne są stosowane tam, gdzie tylko jest to możliwe.
  • VitalClinica nie odrzuca tradycyjnej medycyny, nie akceptuje bezkrytycznie alternatywnych terapii.
  • Dobra medycyna bazuje na dobrej nauce i otwarta jest na nowe paradygmaty.
  • Wraz z koncepcją leczenia, szersze koncepcje promocji zdrowia i zapobiegania chorobom są nadrzędne.
  • Zespół stanowi przykład zasad medycyny integracyjnej i poświęca się samopoznaniu i samorozwojowi.