Test nowotworowy METAVECTUM

Test nowotworowy METAVECTUM

Czym jest test nowotworowy METAVECTUM?

VITALCLINICA jest autoryzowanym punktem w Polsce, gdzie pobierany jest materiał do wykonania testu nowotworowego, ściśle współpracując w tym zakresie z laboratorium biologii komórkowej METAVECTUM GmbH w Hamburgu. Laboratorium to prowadzi badania genomiczne, proteomiczne i metaboliczne, które są niezbędne w nowych podejściach terapeutycznych przeciwko chorobom człowieka.

Test nowotworowy dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich polega na badaniu czułości receptorów komórek guza nowotworowego na czynniki naturalne (wlewy kroplowe  i suplementacja doustna wielu naturalnych substancji, np. witaminowych), natomiast drugi dotyczy dodatkowo czynników chemicznych (chemioterapia oraz inne leki stosowane na całym świecie w terapii klinicznej). W klinice pobieramy krew i mocz, który następnie wysyłamy w specjalnych, przeznaczonych do tego celu probówkach do laboratorium w Niemczech.

Kosultacja lekarska

Każde pobranie krwi do wykonania testu nowotworowego w naszej klinice poprzedzone jest konsultacją lekarską, podczas której szczegółowo opisujemy zakres i przebieg badania, mający po otrzymaniu wyników, kluczowe znaczenie w przygotowaniu indywidulanej celowanej terapii przeciwnowotworowej.

Konsultacja lekarska między innymi ma na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących badania oraz udzielenia pomocy w podjęciu decyzji jaki rodzaj wykonywanego badania wybrać.

Przebieg i rozliczenia

W naszej klinice rozliczana jest tylko konsultacja lekarska, usługa medyczna oraz transport materiału do laboratorium.

Wyniki testu oraz rozliczenie każdy pacjent otrzymuje bezpośrednio z laboratorium.

Przejdź do strony: Szczegółowy opis badania